Dzieci

Zapisy na pierwszą wizytę w ramach NFZ: brak miejsc na 2020r.

Pacjenci zgłaszający się na kontrole są zapisywani zgodnie z kolejką oczekujących.Na wizytę w ramach NFZ wymagane jest: skierowanie do poradni kardiologicznej, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,książeczka zdrowia dziecka.

Dorośli

Zapisy na pierwszą wizytę w ramach NFZ: brak miejsc na 2020r.

Pacjenci będący już pod opieką Poradni MEDSERVICE zapisywani są na wizyty zgodnie z kolejką oczekujących.Na pierwszą wizytę w ramach NFZ wymagany jest komplet badań: EKG spoczynkowe, morfologia, lipidogram (cholesterol +frakcje), jonogram (sód, potas, magnez), badanie ogólne moczu